Back
gizento-testi-5

Học viên Trần Minh Hùng

CEO Đá Mỹ Nghệ Phú Thành

Tôi biết đến GIZENTO khi tình trạng kinh doanh đang không được thuận lợi, qua các khóa học tôi tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích? Học đi đôi với hành, có kiến thức căn bản và đa dạng, tôi chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định, chiến lược kinh doanh. Hiện nay, công việc của tôi rất thuận lợi khi doanh thu cứ tăng dần theo từng ngày

Đánh giá bài viết
[Tất cả: 0 Trung bình: 0]