Back

Bảo mật tài khoản

Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào GIZENTO trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại cùng một thời điểm.

Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại GIZENTO, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

– Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

– Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ GIZENTO, ngoại trừ đại diện của GIZENTO khi cần phối hợp.

Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, GIZENTO có quyền xử lý theo quy định của GIZENTO.

Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ GIZENTO, không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

GIZENTO có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà GIZENTO cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, GIZENTO sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

Vi phạm bản quyền

GIZENTO tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. GIZENTO yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại GIZENTO cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của GIZENTO sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

Văn hóa ứng xử

Bạn cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại GIZENTO.

Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện GIZENTO trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu Bạn có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện GIZENTO, GIZENTO có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của Bạn.

Công ty cổ phần học viện GIZENTO Việt Nam

Miền Bắc: B1.4 LK09. VT20 Khu Đô Thị Thanh Hà, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Miền Nam: Căn P6 Khu Đô Thị Park Riverside, Q9, TP Hồ Chí Minh

Hotline:0962.63.63.25

Website: gizento.vn

Email:  gizento@gmail.com

Facebooke: Facebook.com/GIZENTO

Youtube:  Youtube.com/GIZENTO