Back

1. Chính sách Bảo lưu:

  • GIZENTO chỉ chấp nhận bảo lưu đối với những trường hợp như: Công tác đột xuất, tai nạn, ốm đau hay hiếu lễ. (Phải có xác nhận nếu có).
  • Học viên phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi về chương trình của khóa học mình đã bảo lưu ở tương lai.
  • Chỉ được bảo lưu 01 khóa kế tiếp, thời gian biểu theo kế hoạch của GIZENTO. Nếu bạn không tiếp tục được khóa này, đồng nghĩa với việc bạn đã hoàn thành khóa học. GIZENTO không tiếp tục giải quyết các khiếu nại về sau.
  • Khi bảo lưu, bạn phải học lại đúng thời điểm đã bảo lưu.

2. Chính sách hoàn trả

  • GIZENTO không có chính sách hoàn trả học phí tại bất kỳ thời điểm nào mà nguyên nhân xin hoàn trả học phí của bạn không thuộc vào lỗi của học viện. Các ngoại lệ được cân nhắc và xử lý theo quyết định của GIZENTO
  • Lịch khai giảng có thể được thông báo dời nhưng sẽ báo trước cho học viên một khoảng thời gian vừa đủ, để thông tin được thông suốt, vui lòng theo dõi thường xuyên Email, Fanpage hoặc giữ liên lạc đối với số điện thoại mà bạn đăng ký với GIZENTO.